Ngn ngữ Nghệ thuật & Reading

Mẫu gio - Đọc sch kỳ, Unit 3 Big Idea: Going Places g bạn c thể học bằng cch đi đến những nơi khc nhau? Khu phố 1, 2016-17, Phụ Lục

 

Tuần Concept & cu hỏi khi qut

Thể loại, tnh năng Text &văn học Elements

Hiểu: Kỹ năng, Chiến lược & Sử dụng thnh thạo

Phonics

Từ vựng: Học, cao tần, miệng, v loại

Viết:

Trait, sản phẩm, Về Reading

Ngữ php

Nghin cứu & Tin nhắn của bạn

K-3.1

Nội quy để Go By

Những quy định ny để chng ta lm theo ở những nơi khc nhau?

Fable, Fantasy, Informational nội dung, khng hư cấu

Hnh dung

Chi tiết quan trọng (Sử dụng hnh minh họa), Chức năng

Sound-Spelling v Word tnh tự động; m điệu

Nhận Rhyme, m vị: Cch ly (ban đầu / trung gian), Trộn, Phn loại

/ i / i (medial)

n tập:

/ a / a, / m / m, / p / p, / s / s, / t / t

hnh dung, dấu chấm cu, kể lại, dự đon

đến

quy tắc, hợp tc, bảo vệ, tr đa, chịu trch nhiệm

Phong tro từ

cu Sử dụng thnh thạo

Viết một cu

Những quy định ny chng ta cần phải lm theo ở trường khng?

K-3.2

m thanh quanh ta

Cc m thanh khc nhau, chng ti nghe thấy l g?

Văn bản thng tin, sch khoa học, viễn tưởng

Hnh dung

Chi tiết quan trọng (Sử dụng minh họa), ch thch, kết nối của cc ý tưởng

Sound-Spelling v Word tnh tự động; m điệu

Khởi pht v Rime Blending,

m vị: Bản sắc, trộn, phn đoạn

/ n / n (ban đầu / cuối cng)

n tập:

/ a / a, / i / i, / m / m, / p / p, / s / s, / t / t

Mở rộng: chữ đi cuối cng, - ss, -tT

sự kiện, thời gian, từ vựng

v

lắng nghe, m lượng, tr chuyện, ku ln, quen thuộc

Words Sound

Viết một cu tường thuật c nhn

Cu ph hợp

Những m thanh chng ta nghe ở trường khng?

K-3.3

Cc địa điểm We Go

Những nơi no bạn đi tới trong tuần?

Văn bản thng tin, Fantasy, viễn tưởng, khng hư cấu

Hnh dung

Nhn vật, Setting, Sự kiện, Cấu trc cu

Sound-Spelling v Word tnh tự động; Expression, Ngữ điệu

Đếm v Pht m m vần, m vị Isolation, m vị Blending, m vị Identity, m vị Segmentation

/ k / c (ban đầu)

/ a / a, / i / i, / m / m, / n / n, / s / s, / p / p, / t / t

nhn vật, bối cảnh, bản đồ

đi

địa phương, thường xuyn, hng xm, tnh nguyện vin, thng minh

trnh tự từ

cu Sử dụng thnh thạo

Viết một cu Opinion

Cu ph hợp

Những nơi no bạn đi trong tuần?

Bạn lm g ở đ?

 


 

 

Ngn ngữ Nghệ thuật & Reading

Mẫu gio - Reading kỳ, Unit 8                                   Big Idea: Từ đy đến đ bạn c thể đi đu đ l gần v xa? Khu phố 1, 2016-17, Phụ Lục

 

Tuần Concept &

Cu hỏi khi qut

Thể loại, tnh năng Text & văn học Elements

Hiểu: Kỹ năng, Chiến lược & Sử dụng thnh thạo

Phonics

Từ vựng: Học, cao Freq uency, miệng, v loại

Viết:

Trait, sản phẩm, Về Reading

Ngữ php

Nghin cứu & Tin nhắn của bạn

K-8.1

Di chuyển

Điều g c thể gip bạn đi từ đy đến đ?

Tale, viễn tưởng, khng hư cấu

tiu đề

Đảm, Xc nhận, v Sửa đổi dự bo

Nhn vật, Setting, L

Sound-Spelling v Word tnh tự động;Biểu hiện

Tạo Rhyme, m vị: Bản sắc, Trộn, Thay người

/ y / y, / z / z (ban đầu)

Đnh gi: / a / a, / b / b / k / c / k / ck, / d / d / e / e, / g / g, / h / h, / i / i, / k / k, / m / m, / n / n, / o / o, / p / p, / kw / qu, / s / s, / t / t, / u / u, / v / v, / w / w, / ks / x

giới từ, trật tự, tiu đề

Chiến lược Vocab:

Clues bối cảnh

ở đy, ti

giao thng vận tải, xe, hnh trnh, quyết liệt, rộng

Phương tiện đi lại

cu Sử dụng thnh thạo

Viết tường thuật c nhn

Cc cu c giới từ

Cch khc nhau để đi du lịch l g?

K-8.2

Hoa Kỳ của ti

Bạn biết g về đất nước của chng ti?

Văn bản thng tin, sch khoa học, viễn tưởng

Ch thch

Đọc lại

Main Topic v chi tiết chnh

Sound-Spelling v Word tnh tự động;Biểu hiện

Khởi pht v Rime Blending, m vị: Cch ly (ban đầu j, qu), trộn, phn đoạn

/ j / k / kw / qu (ban đầu)

Đnh gi: / a / a, / b / b / k / c / k / ck, / d / d / e / e, / f / f, / g / g, / h / h, / i / i, / l / l, / m / m, / n / n, / o / o, / p / p, / r / r, / s / s, / t / t, / u / u, / v / v, / w / w, / ks / x

lịch sử, văn bản

Chiến lược Vocab:

từ đồng nghĩa

ny, những g

đất nước, du lịch, cẩn thận, mục đch, kết nối

Số thứ tự

cu Sử dụng thnh thạo

Viết một Poster Travel

Cc cu c giới từ

Những g bạn muốn tm hiểu về đất nước của chng ti?

K-8.3

Nhn vo Sky

Những g bạn thấy trn bầu trời?

Văn bản thng tin, viễn tưởng, khng hư cấu, Fantasy

tiu đề

Đảm, Xc nhận, v Sửa đổi dự bo

Nhn vật, Setting, L (Vấn đề v giải php)

Sound-Spelling v Word tnh tự động;Biểu hiện

Khởi pht v Rime Segmentation, m vị: Bản sắc, Phn loại, bổ sung

/ u / u, / g / g, / w / w, / x / x, / v / v, / j / k / k / qu, / z / z

Đnh gi: / a / a, / b / b / k / c / k / ck, / d / d / e / e, / g / g, / h / h, / i / i, / k / k, / m / m, / n / n, / o / o, / p / p, / kw / qu, / s / s, / t / t, / u / u, / v / v, / w / w, / ks / x, / y / y, / z / z

cụm giới từ

Chiến lược Vocab:

v von

cho, c, chng, của, cho biết, muốn, ở đy, ti, điều ny, những g

khoảng cch, nhận ra, khng gian, thch thức, bề mặt

Đối diện

cu Sử dụng thnh thạo

Viết Sch đếm

Cc cu c giới từ

Những g bạn c thể nhn thấy trn bầu trời vo ban ngy v ban đm?