Trung tm Tiểu học McKinley 2016-17 / Quý 4/3 lớp: dạy v học tập Kế hoạch

 

 

Nghệ thuật

m nhạc

Gio dục thể chất

ton học

tuần 3

Ti c thể...

Xc định vai tr của cc nghệ sĩ, docents, vệ sĩ, cc chuyn gia cng nghệ, v cc gim tuyển tại cc bảo tng v phng trưng by.          Thăm bảo tng địa phương, triển lm, biểu diễn nghệ thuật, v kinh nghiệm quý khch đến thăm cc nghệ sĩ trong cc trường học.

Thực hiện theo cc dấu hiệu của một dy dẫn.           Ứng biến một bi văn ngắn sử dụng m thanh khc nhau để đp ứng với sự hướng dẫn của một gio vin hoặc học sinh dẫn.        Ứng chuyển động nhịp nhng thch hợp để đi cng với một bi ht hoặc đoạn nhạc khng lời.        Sử dụng tiếng ni v cc cng cụ để ứng hiệu ứng m thanh thch hợp hoặc đệm cho một bi thơ hay truyện ngắn.        Sắp xếp một giai điệu khc nhau sử dụng m thanh giọng ht hay nhạc cụ với cc nguồn điện tử c sẵn.

Chứng tỏ kỹ năng vận động v cc mẫu sau nhịp cụ thể.          Xc định v pht triển trong năm thnh tố của thể dục thể chất sức khỏe lin quan đến.

tuần 9

Ti c thể

Cng nhận v tạo ra phn số tương đương đơn giản (v dụ, 1/2 = 2/4). Giải thch lý do tại sao cc phn số tương đương.         So snh hai phn số c tử số cng hoặc cng mẫu số bằng cch lý luận về kch thước của chng dựa trn ton bộ cng. Ghi kết quả so snh với cc biểu tượng>, = hoặc <, v biện minh cho kết luận.         Đại diện cho một phần nhỏ, 1 / b, trn một số dng bằng cch xc định khoảng thời gian 0-1 như ton bộ, v phn vng n thnh cc phần bằng nhau b. Nhận thức được rằng mỗi phần c kch thước 1 / b v điểm cuối của một phần dựa vo 0 nằm số 1 / b trn trục số.        Đại diện cho một phn số, a / b, trn một số dng bằng cch khoanh độ di 1 / b từ 0. Nhận thức được rằng khoảng thời gian thu được c kch thước a / b, v điểm cuối của n nằm số a / b trn trục số.        Hiểu hai phn số tương đương (bằng nhau) nếu họ c cng kch thước, dựa trn ton bộ cng hoặc cng một điểm trn một số dng.        Tạo đồ thị thu nhỏ hnh ảnh, đồ thị thanh thu nhỏ, v bảng tần số để đại diện cho một tập dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu thu thập thng qua quan st, khảo st v th nghiệm-với một số hạng mục. Giải quyết một v hai bước "lm thế no nhiều hơn" v "lm thế no nhiều hơn" cc vấn đề lin quan đến cc dữ liệu v đưa ra dự đon dựa trn dữ liệu.        Giải quyết cc vấn đề thực tế lin quan đến php nhn số nguyn v phn chia trong vng 100 trong cc tnh huống lin quan đến nhm bằng nhau, mảng, v số lượng đo.        Giải quyết hai bước cc vấn đề thế giới thực bằng cch sử dụng bốn hoạt động của cộng, trừ, nhn v chia.         Giải quyết cc vấn đề thực tế lin quan đến cộng v trừ cc số nguyn trong phạm vi 1000.        Xc định v m tả như sa: khối lập phương, hnh cầu, lăng knh, kim tự thp, hnh nn v hnh trụ.

 

tuần 6

Ti c thể...

Thảo luận cu hỏi về nghệ thuật v cng nhận rằng cc nền văn ha khc nhau c những niềm tin khc nhau về vẻ đẹp v nghệ thuật.          Suy đon về chức năng hoặc mục đch của một tc phẩm nghệ thuật v lm cho cc kết nối với văn ha.          Xc định chủ đề v biểu tượng trong tc phẩm nghệ thuật từ cc nền văn ha khc nhau, dn tộc, v giai đoạn lịch sử.

Lập kế hoạch orchestrations đơn giản để đi cng với bi đọc v bi kịch sử dụng cc cng cụ c sẵn hoặc cc nguồn m thanh điện tử.          Xc định v giải thch cc dấu hiệu động sở trường, sở trường của mezzo, piano, mezzo piano, crescendo v hạ lần (decrescendo).          Xc định v giải thch cc ký hiệu m nhạc cho dấu mắt ngỗng, qung tm, v DC al tốt          Xc định v m tả AB, ABA, v cc hnh thức rondo sử dụng chuyển động v biểu tượng.

M tả v chứng minh v dụ trong năm thnh tố của thể dục thể chất sức khỏe lin quan đến.          Khuyến khch cc bạn cng lớp người chứng minh kh khăn với hiệu suất kỹ năng.

tuần 3

Ti c thể...

Khoa học

tuần 6

Ti c thể...

Phn tch bằng chứng cho thấy thực vật v động vật c đặc tnh di truyền từ cha mẹ v sự biến đổi của cc đặc điểm tồn tại trong một nhm cc sinh vật tương tự.

Lập kế hoạch v tiến hnh một cuộc điều tra để xc định cc nhu cầu cơ bản của thực vật tăng trưởng, pht triển v sinh sản.

tuần 9

Ti c thể...

Xy dựng một lập luận rằng thực vật v động vật c cấu trc bn trong v bn ngoi c chức năng hỗ trợ sự sống cn, pht triển, hnh vi v sinh sản.   Xy dựng một lý luận rằng một số loi động vật hnh thnh cc nhm để gip cc thnh vin sống st.

tuần 9

Ti c thể...

Xc định cc đầu mối trực quan trong tc phẩm nghệ thuật v hiện vật phản nh đặc điểm của một nền văn ha nhất định v suy đon về đu, khi no v do ai lm việc được thực hiện.          Xc định v so snh cc khi niệm tương tự hoặc cc nguyn tắc trong nghệ thuật thị gic v cc hnh thức nghệ thuật khc.          Tạo một tc phẩm tch hợp sử dụng cc khi niệm, quy trnh, cng nghệ, v đăng nhập hệ thống của hnh thức nhiều hơn một nghệ thuật.

Xc định cc cụm cng trnh khc nhau bằng m sắc của họ như người lớn hoặc hợp xướng trẻ em, dn nhạc, hay quần gi.          Thảo luận v chứng minh hnh vi nghe thch hợp với nhiều loại hnh biểu diễn.          Giải thch một v dụ m nhạc thnh gic sử dụng ma, kịch, nghệ thuật, hay bằng văn bản.          Thảo luận về vai tr của cc nhạc sĩ trong phương tiện truyền thng hiện đại.

Thể hiện hưởng khi p dụng những kỹ năng mới khi tham gia đối tc v nhm hoạt động thể chất.          Tham gia cc hoạt động thể chất thch thức giải quyết vấn đề hợp tc.

Khoa học X hội

tuần 3

Ti c thể...

Cho v dụ từ cc cộng đồng địa phương để minh họa sự khan hiếm của cc nguồn lực sản xuất. Giải thch tnh trạng khan hiếm ny đi hỏi mọi người để lựa chọn v phải chịu chi ph cơ hội.          Cho v dụ về hng ha v dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp địa phương v cng nghiệp.          Cho v dụ về thương mại trong cộng đồng địa phương v giải thch cch thương mại c lợi cho cả hai bn.

 

tuần 6

Ti c thể...

Xc định phụ thuộc lẫn nhau v cho v dụ về cch mọi người trong cộng đồng địa phương phụ thuộc vo nhau để hng ha v dịch vụ.          Liệt k cc đặc điểm của tiền v giải thch cch tiền lm cho thương mại v mua sắm hng ha dễ dng hơn.          Giải thch rằng người mua v người bn tương tc để xc định gi hng ho, dịch vụ trn thị trường.          \Minh họa cch mọi người so snh lợi ch v chi ph khi thực hiện sự lựa chọn v quyết định, người tiu dng v nh sản xuất.

 

tuần 9

Ti c thể...

Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn thng tin về những thay đổi đ đ c một tc động kinh tế cộng đồng của bạn.

Xc định cc cch khc nhau con người tiết kiệm thu nhập của họ v giải thch những ưu điểm v nhược điểm của mỗi người.

 

Lưu ý: Mỗi cột sử dụng phong cch văn bản khc nhau (Regular, Italic, Bold, gạch dưới) để phn biệt cc khi niệm. Ngn ngữ Nghệ thuật & Reading

3 lớp - Đọc sch kỳ quan, đơn vị 6 Big Idea: Hy suy nghĩ N Hơn Lm thế no để chng ti quyết định những g l quan trọng?

 

Tuần Concept &

Cu hỏi khi qut

Thể loại, tnh năng Text, Literary tử

Hiểu: chiến lược, kỹ năng, vlưu lot

Phonics: Nhận thức, Spelling Skill, phn tch kết cấu

Từ vựng, miền Words,

Từ học tập, Chiến lược

Viết: Trait, nghin cứu, về Reading

Ngữ php:

Kỹ năng & Cơ học

Nghin cứu & Tin nhắn của bạn

3-6.1

Chu bu

Lm thế no để bạn quyết định những g l quan trọng?

Myth /

Drama, Realistic Fiction

Đảm, Xc nhận, v Sửa đổi dự bo          chủ đề

Biểu hiện

Tiền tố un-, lại, trước, dis-

Rễ trong từ lin quan

hoảng hốt, đau đớn, cần thiết, bị m ảnh, sở hữu, phần thưởng, kho bu, sự giu c          bỡ ngỡ, lạc quan, tnh nguyện          huyền thoại; kịch; bối cảnh; hướng giai đoạn; cuộc đối thoại          gốc từ

cu Sử dụng thnh thạo

Viết cu hỏi phỏng vấn

Viết một phn tch

Tnh từ v viết

Dấu phẩy trong một Series v trong Ngy

Weekly: Nghin cứu chất người gi trị

3-6.2

thời tiết

Lm thế no c thể vượt qua ảnh hưởng đến chng ta?

Lịch sử Fiction, Fable

Dự đon

chủ đề          phn nhịp

Phụ m + le m

Cc hậu tố Latinh

tranh luận, ngạc nhin, phn nn, điều kiện, cấm, dự bo, cứu trợ, bị mắc kẹt          đ granit, b ci tơ, kẻ gian, giọng ni r rng          cực; thời tiết; chuyện hoang đường          Thnh ngữ

Chọn từ

Viết Kết luận

Viết một Opinion

Tnh từ đ so snh

Hnh thức so snh v so snh nhất đng

Weekly: Nghin cứu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt

3-6.3

Học để thnh cng

Tại sao l mục tiu quan trọng?

Tiểu sử, Adventure Story, Khoa học viễn tưởng

Từ kha, ảnh

Đọc lại

Vấn đề v giải php

tnh chnh xc

Nguyn m-Team m vần

Roots Hy Lạp v Latinh

truyền đạt, cần thiết, mục tiu, năng động, chuyn nghiệp, nghin cứu, nghim tc, chuyn gia

tiếp cận với cc ngi sao, trn thế giới ny,

khng trọng lượng, chuyn nhiệm vụ, tải trọng, kh hậu, m lịch          đạt được, phỏng vấn, tổ chức, đặt hng

Roots Hy Lạp v Latinh

Cơ quan

Viết cu hỏi phỏng vấn

Viết một phn tch

Ph từ

Trạng từ v tnh từ

Weekly: nghin cứu lm thế no để thiết lập mục tiu v đạt được chng

3-6.4

Động vật v Bạn

Lm thế no c thể tm hiểu về động vật gip bạn tn trọng họ?

Bnh luận Văn bản, cu chuyện dn gian

Tiu đề, biểu đồ

Đọc lại

So snh v đối chiếu

phn nhịp

r-Controlled nguyn m m vần

Cc hậu tố Latinh

nguy cơ tuyệt chủng, hấp dẫn, bất hợp php, sống, yu cầu, tn trọng, khng biết, động vật hoang d

đi một cch vội vng, nhanh nhẹn, thng minh

cảm gic, c mng, tấm, ăn đm, con giống

so snh v tương phản, từ tn hiệu, es, minh họa, ch thch, kết luận,          Clues Bối cảnh: Clues Paragaraph

Cơ quan

Viết một bo co trực quan

Viết một phn tch

Trạng từ đ so snh

Sử dụng cng lớn

Nghin cứu khả năng độc đo của động vật: Hng tuần

3-6.5

Thời gian vui vẻ

Điều g lm cho bạn cười?

Tường thuật thơ, Realistic Fiction, Thơ ca

Nhịp điệu v Rhyme

Đọc lại

Quan điểm

Phn nhịp v Expression

Cc hậu tố -ful,

-less, -ly

Từ thường viết sai chnh tả

giải tr, hi hước, lố bịch, trườn

Điều khoản thơ: bi thơ kể chuyện, vần điệu, nhịp điệu, đoạn thơ          creep, mọt sch, tăng trần,

tm lược          Thnh ngữ

Chọn từ

Viết một phn tch

Viết một phn tch

Giới từ

Dấu phẩy sau Giới thiệu

Weekly: loại nghin cứu cc cu chuyện cười v lm thế no để tạo ra chng

3-6.6

Phng nghin cứu & Nghin cứu vấn: Dự n Kỹ năng thuyết trnh: Tự chọn v pht triển từ cc dự n nghin cứu hng tuần ty chọn cho cc dự n nghin cứu đơn vị

Trung tm Tiểu học McKinley 2016-17 / Quý 4/3 lớp: dạy v học tập Kế hoạch