Trung tm Tiểu học McKinley                    2016-17 / khu phố 1/4 Lớp thứ:dạy v học tập Kế hoạch

 

nghệ thuật

m nhạc

Gio dục thể chất

ton học

tuần 3

Ti c thể...

Xc định v nghin cứu cc chức năng của một tc phẩm nghệ thuật hoặc tạo tc v lm cho cc kết nối với văn ha (tập trung: Indiana, bao gồm sự đa dạng của cc nền văn ha đương đại qua v v sắc tộc).

Xc định vị tr v thảo luận về nghệ thuật trong cộng đồng địa phương v khắp thị trấn Indiana như di tch, kiến trc, điu khắc, nghệ thuật quần chng, nghệ thuật chức năng, v quảng co.

Ht trong khi duy tr kiểm sot tốt hơi thở, sn, ngn từ, chất lượng m thanh, v tư thế.

Ht truyền cảm với ý đến động lực v phn nhịp.

Chơi m hnh giai điệu, nhịp điệu, v chordal với nhịp điệu chnh xc, tốc độ v động lực học thuộc lng v đọc.

Tạo ostinatos nhịp nhng m hnh v bi ht du dương để đi cng với lớp học sử dụng cng cụ chi tai v khng chi tai, bộ g cơ thể v m thanh điện tử.

M tả cc yếu tố quan trọng của m hnh chuyển động chnh xc cho kỹ năng vận động cơ bản.

Để chứng minh cc m hnh chuyển động trưởng thnh của vận động, khng vận động, v cc kỹ năng thao tc.

tuần 9

Ti c thể...

Sử dụng bốn hoạt động (cộng, trừ, nhn v chia) để giải quyết cc vấn đề thực tế lin quan đến khoảng cch, Khoảng thời gian, số lượng, khối lượng của cc đối tượng, v tiền bạc. Bao gồm bổ sung đơn giản v cc vấn đề lin quan đến php trừ phn số v cc vấn đề đi hỏi phải thể hiện đo được đưa ra trong một đơn vị lớn hơn trong điều khoản của một đơn vị nhỏ hơn.          Hiểu rằng một phương trnh, như y = 3x + 5, l một quy tắc để m tả mối quan hệ giữa hai biến v c thể được sử dụng để tm một số thứ hai khi một số đầu tin được đưa ra.

Tạo ra một m hnh số xuất hiện sau một quy luật nhất định.          Đọc v viết cc số nguyn ln đến 1.000.000. Sử dụng cc từ, cc m hnh v cc hnh thức mở rộng để đại diện v hiển thị cc hnh thức tiu chuẩn hoặc cc hnh thức tương đương với ton bộ số lượng ln đến 1.000.000.          So snh cả hai con số ny ln đến 1.000.000 sử dụng>, =, v <ký tự.          Cộng v trừ nhiều chữ số nguyn thạo cch sử dụng một phương php tiếp cận thuật ton tiu chuẩn.          Giải quyết cc vấn đề thực tế lin quan đến php cộng v php trừ của đa số cc số nguyn.

Sử dụng gi trị nơi sự hiểu biết để lm trn nhiều chữ số nguyn bất kỳ gi trị nơi nhất định.          Tm thương số ton bộ số dư v c đến bốn chữ số cổ tức v ước một chữ số, sử dụng cc chiến lược dựa trn gi trị vị tr, tnh chất của cc hoạt động, v / hoặc cc mối quan hệ giữa nhn v chia. M tả chiến lược v giải thch lý do.          Giải thch một phương trnh php nhn như một so snh (v dụ, thng dịch vin 35 = 5 × 35 7 như một tuyn bố đ l 5 lần so với bảy, v bảy lần nhiều nhất l 5). Đại diện bo co bằng lời ni so snh nhn giống như phương trnh nhn giống.          Giải quyết cc vấn đề thế giới thực với ton bộ số lin quan đến so snh chất nhn, so snh chất nhn phn biệt với cc phụ gia so snh. [Năm lớp 4, cc vấn đề khng nn bao gồm một phần cn lại phn chia.]          Tm tất cả cc cặp yếu tố cho một số nguyn trong khoảng 1-100. Thừa nhận rằng một số nguyn l bội số của mỗi faktr của n. Determina Cho d cả một số lượng nhất định trong khoảng 1-100 l một bội số của một số một chữ số cho trước.          Nhn một số nguyn ln đến bốn chữ số bằng một chữ số ton bộ số v nhn hai số c hai chữ số, sử dụng cc chiến lược dựa trn gi trị vị tr v tnh chất của cc hoạt động. M tả chiến lược v giải thch lý do.

Multiply tri chảy với 100.          Xem cch thứ tự m hai con số được nhn với (giao hon) v lm thế no con số được nhm lại trong nhn (tnh kết hợp) sẽ khng thay đổi sản phẩm. Ti thes tnh để cho thấy rằng cc con số c thể bởi nhn trong bất kỳ thứ tự. Hiểu v sử dụng ti sản phn phối.          Cng nhận v p dụng cc mối quan hệ giữa cộng v php nhn, php trừ v phn chia giữa, v cc mối quan hệ nghịch đảo giữa nhn v chia để giải quyết thực tế v cc vấn đề ton học khc.

tuần 6

Ti c thể...

Distinguishe giữa cc cng trnh hiện đại v lịch sử của nghệ thuật v xc định karakteristikleri của cả hai.

So snh sở thch c nhn với tiu ch được sử dụng bởi cc nh ph bnh nghệ thuật trong việc đưa ra n thng bo v xc định tầm quan trọng của một tc phẩm nghệ thuật.

Ứng một ostinato ngắn để được chơi hoặc ht một bi ht với m ngũ cung.

Soạn một giai điệu cho một cu trong một bi thơ được lựa chọn v ghi nốt n sử dụng phương tiện truyền thống hoặc điện tử.

Đọc, ghi nốt, v thực hiện quý, quý rải rc, thứ tm, một nửa, một nửa chấm, mười su, v ton bộ ghi ch, v quý, một nửa, v ton bộ tựa trong dupl v mt ba sử dụng m tiết nhịp điệu.

Xc định v biểu tnh của cc lợi ch vật chất, tinh thần, x hội v cảm xc của sự tham gia vo cc hoạt động thể dục thể chất sức khỏe lin quan đến.

tuần 9

Ti c thể...

Để chứng minh bằng chứng của sự ph phn, phản chiếu, v sửa đổi trong việc tạo ra tc phẩm nghệ thuật.

Để chứng minh sự tn trọng cho cng việc c nhn v cng việc của những người khc.

Để chứng minh sự an ton v thch hợp sử dụng, chăm sc v bảo quản cc phương tiện truyền thng, vật liệu v thiết bị.

M tả tiến độ, năng động, pht m r rng, v cc yếu tố nhịp điệu v giai điệu thng qua phong tro, bằng văn bản hoặc hnh minh họa, bao gồm cch thes yếu tố c thể truyền đạt một tm trạng biểu cảm.

Giải thch sở thch c nhn đối với tc phẩm m nhạc cụ thể v phong cch sử dụng cc thuật ngữ appropriati.

Từ danh sch cc yếu tố m nhạc, xc định những người p dụng khi xem v Thảo luận về cc cng trnh cụ thể của nghệ thuật.

Explorer v trnh diễn m nhạc kết hợp với Thời kỳ lịch sử, cc sự kiện, v cc phong tro ở Indiana của bộ lạc da đỏ cụ thể của Mỹ như m nhạc, cc ca khc của cuộc nội chiến, ng Bi ca của Underground Railroad.

Tham gia tự đnh gi cho thể dục thể chất v đp ứng cc tiu ch cho cc nhm tuổi cụ thể.

Triển lm độc lập v khả năng thnh cng trong cc nhm trong thiết lập hoạt động thể chất.

Khoa học X hội

khoa học

tuần 3

Ti c thể...

1 -Xc định v so snh cc nền văn ha đầu lớn đ tồn tại trong khu vực nhưng m bec Indiana trước khi lin hệ với người chu u. 2 -Xc định v m tả cc Native nhm người Mỹ bản lịch sử sống ở Indiana tại thời điểm thăm d đầu chu u, bao gồm cả cch để nhm thes Thch nghi v tương tc với mi trường vật chất. 3 -Expla l Tầm quan trọng của Chiến tranh Cch mạng v cc sự kiện quan trọng khc v những người chịu ảnh hưởng sự pht triển của Indiana l một nh nước. 4 -Summariz v giải thch ý nghĩa của cc văn bản quan trọng trong pht triển Indiana từ một lnh thổ Hoa Kỳ để trở thnh tiểu bang.

tuần 3

Ti c thể ...

V điều tra để m tả cc cch khc nhau trong đ năng lượng c thể được tạo ra v / hoặc chuyển đổi từ một dạng năng lượng khc dạng năng lượng.

tuần 6

Ti c thể...

1 -Xc định v giải thch cc nguyn nhn của việc loại bỏ cc nhm Ấn Độ người Mỹ bản xứ trong tiểu bang v ti định cư họ trong những năm 1830. 2 -Expla cch c nhn v cc sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến sự pht triển sớm v pht triển của Indiana. 3 -Expla trong những vai tr của cc c nhn khc nhau, cc nhm, v cc phong tro trong cc xung đột x hội dẫn đến cuộc nội chiến. 4 -Summariz tc động của tổng thống Abraham Lincoln trn Indiana Indiana v m tả sự tham gia của cng dn trong cuộc nội chiến.

tuần 6

Ti c thể ...

Hy quan st để Tỉnh cc bằng chứng cho thấy c thể chuyển năng lượng từ nơi ny đến nơi bởi: m thanh, nh sng, nhiệt, v dng điện.

tuần 9

Ti c thể...

1 -Giv cc v dụ của,, chnh trị v pht triển nng nghiệp tăng Indiana của cng nghiệp kinh doanh trong thế kỷ XIX. 2 Timelines -Tạo v thng dịch cho thấy mối quan hệ giữa con người, sự kiện, v cc phong tro trong lịch sử của Indiana. 3 -Xc ý kiến khc nhau trong cc ti liệu lịch sử v Ti nguyn thng tin khc v xc định từng tường thuật giải quyết những cu hỏi trung tm. 4 -user nhiều ti nguyn để c một vị tr đ sẽ đề nghị một qu trnh hnh động về một vấn đề no lin quan đến qu khứ hay hiện tại Indiana.

tuần 9

Ti c thể ...

C được v kết hợp thng tin để m tả năng lượng v nhin liệu c nguồn gốc từ ti nguyn thin nhin v sử dụng của họ sẽ ảnh hưởng đến mi trường.

 

Lưu ý: Mỗi cột sử dụng phong cch văn bản khc nhau (Regular, Italic, Bold, gạch dưới) để phn biệt cc khi niệm. Ngn ngữ Nghệ thuật & Reading

thứ 4 Lớp - Đọc sch kỳ quan, đơn vị 1 Big Idea: Hy suy nghĩ N Qua Lm thế no c thể l một thch thức để đưa ra tốt nhất của chng ti?

 

Tuần Concept & cu hỏi khi qut

Thể loại, yếu tố văn học, tnh năng Tiu đề

Hiểu: Kỹ năng, Chiến lược & Sử dụng thnh thạo

Phonics: Nhận thức, thẻ Spelling, Phn tch kết cấu

Từ vựng, từ miền, từ học thuật, Chiến lược

Viết: Kẻ phản bội, nghin cứu,

về Reading

ngữ php:

kỹ năng & Cơ học

Nghin cứu & Tin nhắn của bạn

4-1.1

Ý tưởng thng minh

Nơi no những ý tưởng tốt đến từ đu?

Fairy Tale, cu chuyện dn gian

Nhn vật, Setting, L: Trnh tự

Đảm, Xc nhận, hoặc dự đon Revista

ngữ điệu

Nguyn m ngắn

Endings inflectional

Động no, dẹt, đin cuồng, duyn dng, lẩm bẩm, chnh thức, ban đầu, cũ           cộng tc, chủ đề

Clues Bối cảnh: Từ đồng nghĩa

Ý tưởng: Thng tin chi tiết m tả

Viết một danh sch

Viết một phn tch (phn tch cc chuỗi sự kiện)

cu

cu Dấu chấm cu

Xem xt Weekly: Tốt Ý tưởng-Nơi no họ đến từ đu?

4-1.2

Hy suy nghĩ của những người khc

Lm thế no để hnh động của bạn ảnh hưởng đến những người khc?

Fiction thực tế, văn bản thng tin: bnh luận

Nhn vật, Setting, L: Vấn đề v giải php

Đảm, Xc nhận, hoặc dự đon Revista

Biểu hiện v Rate

long một

Endings inflectional

trch nhiệm, tham mưu, tuyệt vọng, do dự, lm nhục, cảm hứng, lng tự trọng, khng thoải mi

đối thoại, tập trung           

Ngn ngữ tượng trưng: Thnh ngữ

IDE như: Tập trung vo một tổ chức sự kiện

diễn giải Sự kiện

Viết một phn tch (phn tch cc vấn đề v giải php)

Đối tượng v vị từ

Chấm cu đối tượng Compound v vị từ

Hng tuần: Ảnh hưởng của hnh động con người

4-1.3

Hy hnh động

Lm thế no để người trả lời khi cc thảm họa thin nhin?

Tiu đề thng tin: bnh luận

Sơ đồ: Nhm

Cấu trc văn bản: So snh v độ tương phản

đọc lại

tnh chnh xc

lu e

Số nhiều

lm thay đổi, sụp đổ, khủng hoảng, sự hủy diệt, nguy hiểm, những người yu thch, đng kể, khng thể đon trước           ni lửa, ni lửa, nội địa, khối khng kh           tiu đề, biểu đồ

Clues Bối cảnh: Nhiều-Ý nghĩa từ

Ý tưởng: Chi tiết Hỗ trợ

Viết Lời khuyn hữu ch v cần ch ý

Viết một phn tch (phn tch so snh v cấu trc văn bản tương phản)

cu Compound

Punctuating cu Compound

Weekly: Chuẩn bị cho một thảm họa tự nhin

4-1.4

Ý tưởng in Motion

Lm thế no c thể khoa học gip bạn hiểu những điều lm việc như thế no?

Tiu đề thng tin: Tự truyện hư cấu, Khoa học viễn tưởng

Tiu đề: Balloons Speech

Cấu trc văn bản: nhn quả

đọc lại

Phn nhịp v gi

i di

Endings inflectional

đẩy nhanh tiến độ, lợi thế, năng lực, ma st, trọng lực, danh tnh, điều tra, ly kỳ           mức độ dọc

phải điều chỉnh, chuyển tiếp

Clues Bối cảnh: Định nghĩa v cng bố lại

Tổ chức: Trnh tự

Phc thảo một kế hoạch

Viết một phn tch (phn tch lựa chọn từ ngữ mạnh mẽ)

Khoản v cu Complex

Dng dấu cu Complex

Weekly: Lực v Chuyển động

4-1.5

Đưa ý tưởng để lm việc

Lm thế no bạn c thể gip đỡ những người khc bắt đầu từ một doanh nghiệp?

Tiu đề thng tin: Điều thuyết phục, Thủ Tục Tiu đề

Đồ thị: tiu đề

Ý tưởng chnh v chi tiết chnh

đọc lại

Phn nhịp v gi

o di

Hợp chất từ

từ bi, doanh nghiệp, đặc biệt, cc quỹ, sng tạo, quy trnh, thi quen, cam           doanh nhn

nguồn in ấn, cc nguồn kỹ thuật số           hậu tố

Cu Sử dụng thnh thạo: cu Chiều di

Viết một đoạn tm tắt

Viết một phn tch (tc giả của thng bo v giải thch chủ đề như thế no importante)

Run-On cu

Correcting mảnh vỡ v Run-Ons

Weekly: Nổi tiếng Doanh nhn

4-1.6

Nghin cứu & Đơn vị Nghin cứu Tin nhắn của Skill Level: Cc bộ phận của một dự n đơn vị Thư viện: Tự chọn v pht triển cc lựa chọn cho cc đơn vị từ cc dự n nghin cứu.

2016-17 / khu phố 1/4 Lớp thứ: dạy v học tập Kế hoạch